Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŠLAPANICE U BRNA
od 14.04. do 21.04.2024 - 16. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
14.04.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00
Šlapanice
za farníky
08:45
Šlapanice
za zemřelou rodinu Kylarovu, Hanzlovu a Křížovu
18:30
Šlapanice
za zemřelého manžela Milana a za živou a zemřelou rodinu
Pondělí
15.04.
pondělí 3. velikonočního týdne 07:00
Šlapanice
za zemřelé rodiče Gallinovy, Smetanovy, Slavíčkovy a živou rodinu
Úterý
16.04.
úterý 3. velikonočního týdne 18:00
Šlapanice
za zemřelou rodinu Štěpánkovu
Středa
17.04.
středa 3. velikonočního týdne 18:00
Šlapanice
za zemřelého tatínka a všechny zemřelé z rodiny Houzarovy
Čtvrtek
18.04.
čtvrtek 3. velikonočního týdne 18:00
Kobylnice
mše sv.
Pátek
19.04.
pátek 3. velikonočního týdne 18:00
Šlapanice
za zemřelého manžela, rodiče a živou rodinu
Sobota
20.04.
sobota 3. velikonočního týdne 07:30
Šlapanice
za živou a zemřelou rodinu Páralovu a Horkou
Neděle
21.04.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00
Šlapanice
na poděkování za 25 let společného života
08:45
Šlapanice
za farníky
18:30
Šlapanice
na poděkování za přijatá dobrodiní a za Boží požehnání pro živou rodinu

OZNÁMENÍ

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření. 
 • V neděli 7.4. se při sbírce na Charitu vybralo 29 500 Kč. Děkujeme za vaše dary.
 • Do postní almužny jste věnovali 2 579 Kč. Jménem Charity děkujeme za vaše dary.
 • Na stolečku si můžete vzít letáček nedělní LITURGIE. Je to příprava na další neděli.
 • V úterý 16.4. v 19 h na faře setkání katechetek.
 • Ve čtvrtek 18.4. v 19 h setkání ekonomické rady farnosti. 
 • V pátek 19.4. v 18 h bude mše svatá pro mládež a bude ji celebrovat P. Jiří Brabec a po ní jste v kostele zváni na benefiční koncert na stavbu kaple v Mexiku. Děkujeme za vaši štědrost.
 • Ministranti se mohou do dnešního dne přihlásit na mezinárodní setkání ministrantů v Římě 28.7. -3.8. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách. 
 • V sobotu 20.4. v Kuřimi chtějí uzavřít sňatek Adéla Vančurová a Denis Kraus. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře.
 • Na nástěnce a na farních stránkách máte pozvánku na pouť do Svaté země v 3.10. - 12.10. 2025. Kdo máte zájem, tak se prosím co nejdřív přihlaste na farní e-mail slapanice@dieceze.cz přihláška je zatím nezávazná. První záloha se bude platit až začátkem příštího roku. Děkujeme. 
 • V kostele ve Šlapanicích je umístěný u bočního vchodu nový terminál, skrze který můžete přispívat nejenom v neděli a o svátcích. Stačí vybrat částku a přiložit kartu, mobil nebo hodinky. Je to velice jednochuché a farnosti to moc pomůže. Děkujeme za vaše dary a vaši velkou štědrost. 
 • Farní divadlo HerKA vás zve na další dvě představení hry s názvem Opona nahoru!

  • v sobotu 20. dubna 2024 v 18 hodin na Orlovně v Jiříkovicích
  • v neděli 21. dubna 2024 v 18 hodin v kulturním domě v Praci
 • Zveme vás už s předstihem na první akci v rámci klubu seniorů farnosti Šlapanice, která se koná ve čtvrtek 25. dubna v 17.00 hodin v našem kostele. Je to seznámení s historií kostela Nanebevzetí Panny Marie a jeho interiérem.

  Provázet nás bude pan Miroslav Stárek a po skončení bude malé pohoštění na faře.

  Akce je pořádána v rámci projektu „Otevřené dveře“, který je podpořen Biskupstvím brněnským. Projekt je zaměřen na práci se seniory, ale je určen i pro širokou veřejnost a zváni jsou všichni zájemci o historii a současnost našeho kostela.

 • Na webových stránkách farnosti jsou zvukové záznamy z duchovní obnovy s otcem biskupem Mons. Pavlem Posádem, která se konala 17. února 2024 v našem kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY