Celým snažením nás bude provázet postava oráče a v pátém postním týdnu se přidá i postava rozsévače. U oltáře sv. Michala máme nástěnku, která představuje pole, rozdělenou na horní a spodní polovinu a každá tato polovina je dále rozdělena na sedm dílů, které znamenají sedm postních týdnů. Každý týden budeme na svém poli provádět určité „zemědělské práce“, které budou vyjádřením našeho postního snažení. Pro daný týden bude vždy nová fotografie s tématem týdne a děti si do plochy pod fotografii pomocí prstové barvy obtisknou svůj prst – znamení, že celý týden pomocí svého postního snažení pracovaly a obdělávaly pole.

Od 1. do 4. týdne budeme používat barvy hnědé a černé, protože budeme pracovat s půdou, budeme ji připravovat na setí semen. V 5. týdnu budeme používat žlutou barvu – setí semínek, v šestém týdnu bude modrá barva znamenat závlahu a od velikonoční neděle se nám pole zazelená klíčícími semínky.

Vedle nástěnky jsou umístěny kartičky s náměty postního snažení. Každou postní neděli si vezmete novou kartičku a vyberete si, o co se budete v týdnu snažit. Pokud se vám to podaří, tak na konci týdne obtisknete svůj prst do příslušného políčka.

 O páté neděli postní si budete moci domů odnést semínka, která si doma zasejete. A pokud se o ně budete dobře starat je předpoklad, že vám o velikonoční neděli vzklíčí a budou vám připomínat radost z Ježíšova zmrtvýchvstání. Semínka budou zaseta do květináče i zde u nástěnky a každou mši budeme moci pozorovat, jestli se již něco na našem políčku neděje.

Pěkné a úspěšné postní snažení vám přeje pan farář a katecheté