Zajímavá přednáška na téma "gender"

V so­bo­tu 21. led­na 2017 se v Cen­t­ru Ma­ri­a­po­li v Pra­ze-Vi­no­ři ko­na­la před­náš­ka špa­něl­ské­ho psy­cho­lo­ga a psy­cho­te­ra­pe­u­ta Iňa­ki Guerre­ro na téma pro­ble­ma­ti­ky gen­de­ru.

Více se dozvíte na http://www.focolare.cz/gender

Rubrika
Vložil jan.nekuda So, 22.Apr.2017 - 22:57