Začala generální rekonstrukce šlapanické Orlovny

V neděli 17. června 2018 se za účasti mnoha návštěvníků symbolicky zavřely dveře šlapanické Orlovny, která se chystá na velkou rekonstrukci. Na podrobnosti jsme se zeptali starosty Orla Václava Klašky.

Václave, co všechno se chystá ve šlapanické Orlovně?

Zdař Bůh sestry a bratři! Než na tuto otázku odpovím, chtěl bych čtenářům přiblížit, že Orlovna je více než 200 let starou historickou budovou na šlapanickém Masarykově náměstí, která již nutně vyžaduje kompletní generální rekonstrukci celé budovy.

Orlovna bude částečně zbourána, přesněji z ní zbyde jen původní historická část, přiléhající k náměstí. Zde jsou cihelné klenuté sklepy, které budou restaurovány pro společenské využití. Toto jádro budovy bude rozšířeno do dvora i podél Brněnské ulice, kde je dnes tělocvična.

V suterénu vzniknou dvě bowlingové dráhy a parkoviště, technické zázemí budovy a spolková místnost naší orelské jednoty. V přízemí zůstane společenský sál, ten bude rozšířen o přísálí, navíc s možností otevření do rozsáhlé terasy, která překryje celý prostor dnešního dvora. V přízemí vznikne také nová restaurace a věřím, že oživí naši orlovnu i náměstí.

Nad celou budovou vznikne nová kapacitní tělocvična s šatnami a všechna podlaží propojí schodiště i výtah. V bočním křídle se ještě najde prostor pro malou tělocvičnu či posilovnu. Budova také dostane zpět historickou fasádu, která byla odstraněna v padesátých letech minulého století.

Kolik bude celá akce stát a kdo všechno se na ní podílí?

O dotaci jsme zažádali Ministerstvo školství, žádost jsme podali o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2017 a díky tomuto datu cítím, že je celý plán rekonstrukce v Božích rukou. Náš projekt byl jako jeden z mála vybrán k financování ze státního rozpočtu! Získali jsme dotaci na horní možné hranici 20 mil. Kč. Od Města Šlapanice jsme pak získali 2 mil. Kč a z Jihomoravského kraje další 3 mil. Kč.

Ve výběrovém řízení zvítězila firma Komfort, a. s., která rekonstrukci provede za 34,9 mil. Kč, avšak další 2 až 3 mil. Kč budeme potřebovat na technické vybavení budovy. Orelská jednota Šlapanice si vezme úvěr 8 mil. Kč a zbylý rozdíl záleží na dalších dotacích, darech a půjčkách od členů a příznivců Orla.

A mohou vás nějak podpořit i naši čtenáři?

Ano, mohou. Buď formou darů nebo bezúročných půjček. Číslo účtu je: 26 01 44 60 31/2010. Za vaše štědré dary předem moc děkujeme!

Jaké nové využití nám pak Orlovna poskytne?

Orlovna bude připravena pro plno nových aktivit nejen pro členy Orla, ale i pro širokou veřejnost. Nová tělocvična poskytne prostor pro mnoho sportů, kromě tradičního volejbalu a basketbalu to jistě bude u nás už dost rozšířený florbal či dnes moderní badminton. Malá tělocvična poskytne zázemí pro cvičení dětí, dvě bowlingové dráhy budou dobrým místem pro sportovní i společenská setkání. Sál s přísálím a terasou, podpořený kvalitní restaurací, bude lákat k pořádání plesů, komorních koncertů a divadel, ale i svateb či rodinných a firemních oslav.

Jak dlouho by měla rekonstrukce trvat?

Rekonstrukce začala 4. července 2018 předáním objektu zhotoviteli a bude trvat 13 měsíců.

Kdy se můžeme těšit na slavnostní otevření?

Doufáme, že je naše úsilí v souladu s Božím záměrem a budeme vás moci za rok pozvat na slavnostní otevírání nově zrekonstruované Orlovny. Plánujeme ho v sobotu 31. srpna 2019.

Všechny čtenáře a příznivce Orla bych chtěl poprosit o modlitbu a o finanční podporu, aby se společně dílo mohlo podařit. Obojí bude moc zapotřebí.

Václav Klaška, starosta Orla

---

Za rozhovor poděkoval jáhen Ruda.

Jak by měla Orlovna po rekonstrukci vypadat, se můžete podívat v příloze.

Fotografie z uzavírání Orlovny najdete v naší fotogalerii.

Vložil rudolf.stanek Čt, 12.Črv.2018 - 22:27