Modlitba novény před volbami

Milí bratři a sestry, 

zveme vás k modlitbě k bl. Karlu Rakouskému před nadcházejícími parlamentními volbami. Můžeme ji pojmout jako novénu, tedy po devět dní, a zahájit ji ve čtvrtek 12. října a pokračovat až do pátku 20. října, kdy je první den voleb.

 

Modlitba k blahoslavenému Karlovi Rakouskému

Blahoslavený císaři Karle,

Ty jsi ve svém životě přijal nesnadnou službu panovníka i tíživé úkoly jako pověření od Boha a svěřoval jsi všechno své myšlení, rozhodování a jednání Trojjedinému Bohu.

Prosíme Tě, přimluv se za nás u Boha a vypros nám důvěru a odvahu i v nejtěžších situacích našeho života, abychom neklesali na mysli, ale abychom věrně následovali Krista.

Vypros nám milost, ať jsou naše srdce přetvořena podle Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Pomáhej nám, abychom se soucitem a s odhodláním pomáhali chudým a potřebným a neohroženě usilovali o pokoj doma i ve světě. Ať naše životy v každé situaci s důvěrou vkládáme Bohu do rukou, abychom mu mohli patřit a k němu dojít jako Ty skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Vložil rudolf.stanek St, 11.Říj.2017 - 19:58