Odkazy

Farní Facebook: https://www.facebook.com/farnostslapanice/

Biskupství brněnské - aktuality: http://www.biskupstvi.cz/

Biskupství brněnské - Rok diecéze: http://www.biskupstvi.cz/vyroci-dieceze

Česká biskupská konference: https://www.cirkev.cz/

Osobní stránky kardinála Miloslava Vlka: http://www.kardinal.cz/

Stránky pro pastoraci a duchovní život:

Komunitní web pro křesťanskou mládež: https://www.signaly.cz/

Tarsicius - časopis pro ministranty: http://tarsicius.cz/

IN! - časopis pro dívky: http://www.in.cz/

Nezbeda - časopis pro děti: http://www.casopisnezbeda.cz/

Rádio Proglas: https://www.proglas.cz/

Televize Noe: http://tvnoe.cz/

Katolický týdeník: http://www.katyd.cz/

Stránky věnované 100. výročí Fatimského zjevení: http://www.fatima2017.cz/

Misijní společnost sv.Vincenta de Paul: http://www.vincentini.sk/

Charita Česká republika: http://www.charita.cz/

Papežská misijní díla: http://www.missio.cz/

Twitter papeže Františka: https://twitter.com/cz_pontifex?lang=cs

Rádio Vatikán: https://www.radiovaticana.cz/

České katolické biblické dílo: http://biblickedilo.cz/