Ohlédnutí za 13. farním dnem

První červnová neděle patřila tradičně farnímu dnu. První bodem jeho programu však bylo představení farního divadelního spolku HerKA, který vystoupil již v pátek 2.6. v kulturním domě v Bedřichovicích s hrou „Císařovna Rézi“ autora Zdeňka Palusgy. Pojednává o životě císařovny Marie Terezie a její rodiny. A Marie Terezie, jejíž 300. výročí narození si letos připomínáme, byla i hlavní postavou letošního farního dne, který začal v neděli 4.6. ve 14 hodin. Tedy pardon, začal asi o 10 minut později, protože před 14. hodinou nás zkropila dešťová přeháňka, která přinesla příjemné zchlazení pro sluncem rozpálený farní dvůr a jeho návštěvníky. Zajímavé je, že největší pásmo bouřek nás těsně minulo, jak můžete vidět na přiloženém snímku z meteorologického radaru. A z minulých ročníků víme, že to nebylo poprvé, kdy by farní den díky Bohu uchráněn deště.

Ale od počasí pojďme k programu. Zahajovací scénku farního dne obstarala letošní jubilantka Marie Terezie, její manžel František Štěpán, její děti a další postavy z její současnosti. Vyvrcholením úvodu bylo přivítání 13. brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho, který po roce opět na náš 13. farní den zavítal.

A pak už se rozběhlo farní odpoledne, které hudbou a zpěvem doprovodila kapela Tomáše Krejčíře, na kterém si přišli na své děti při soutěžích na dvoře i na školním hřišti, dospělí měli možnost otestovat své vědomosti z doby, kdy vládla Marie Terezie a také z dějin naší diecéze, kterou právě ona založila před 240 lety. Nechybělo ani dobré jídlo a pití, tradiční dílničky pro šikovné kluky a holky, novinkou byl fotokoutek a také vtipy ze školních lavic.

Odpoledne rychle uteklo a když se farní den nachýlil ke konci, našlo se hodně ochotných rukou, které pomohly s úklidem. Všem, kteří se do něho zapojili, patří velké poděkování, stejně jako všem, kdo obsluhovali v baru, hráli a zpívali, připravili a vedli dětské dílničky a soutěže, všem členům přípravného týmu, který dva měsíce celou akci chystal, a všem ostatním, kdo pomohli s přípravou a zasloužili se o její zdárný průběh.

Největší dík ale patří našemu Pánu, který nám opět popřál příhodné počasí a požehnal celému průběhu tohoto společného setkání naší farnosti.

Fotografie z něho najdete ve farní galerii na adrese http://farnostslapanice.rajce.idnes.cz/ a také na farním Facebooku: https://www.facebook.com/farnostslapanice.

jáhen Ruda, člen přípravného týmu farního dne

 

Děkujeme Městu Šlapanice za dotaci ve výši 10.700 Kč na pořízení materiálu, odměny dětem, poplatek na zapůjčení stolů, lavic a podlážek, náklady na tisk a propagaci, služby účinkujících, dopravu dětí na výlet a další náklady související s akcemi Farní víkend a Noc kostelů. 

 

Farní den - radar
Vložil rudolf.stanek So, 10.Čer.2017 - 21:35